تست آلبومین

تست آلبومین چیست ؟ همچنین این تست با نام ALB نیز شناخته می شود و نام رسمی آن آلبومین سرم (serum albumin) می باشد. آلبومین پروتئینی است که توسط کبد ساخته می شود. آلبومین حدود 60 درصد پروتئین کل (توتال) خون را تشکیل داده و نقش های زیادی را ایفا …

ادامه مطلب »

آزمایش مدفوع و تفسیر نتایج آن

آزمایش مدفوع و تفسیر نتایج آن چگونه است ؟ در صورتی که شخص با مشکلات معده مواجه شود، آزمایش مدفوع یا آنالیز مدفوع (Stool Examination or stool analysis یا تست S.E یا تست S/E) درخواست داده می شود. نتایج آزمایش مدفوع برای تشخیص شرایط تأثیرگزار بر دستگاه گوارش مانند عفونت …

ادامه مطلب »

تست ایزوآنزیم استخوان ALP

تست ایزوآنزیم استخوان ALP چیست ؟ آلکالین فسفاتاز (ALP یا Alkaline phosphatase) آنزیمی است که به صورت طبیعی در سراسر بدن انسان وجود دارد. هر یک از انواع بافت های مختلف، سازنده ی فرم های متمایزی از ALP بوده که ایزوآنزیم (Isoenzymes) نامیده می شوند. استخوان ها سازنده ی ایزوآنزیمی …

ادامه مطلب »

تست ALP یا آلکالین فسفاتاز

تست ALP یا آلکالین فسفاتاز چیست ؟ همچنین با نام های تست ALP، تست Alk Phos، آزمایش Alkp و ایزوآنزیم های آلکالن فسفاتاز (Alkaline phosphatase isoenzymes)، آزمایش آلکالن فسفاتاز و ALP اختصاصی استخوان (Bone specific ALP) شناخته می شود. نام رسمی آزمایش : تست آلکالین فسفاتاز (Alkaline Phosphatase) یا آزمایش …

ادامه مطلب »

تست ALT یا SGPT

تست ALT یا SGPT چیست ؟ همچنین این آزمایش با نام های آلانین آمینوترانسفراز، تست ALT، تست SGPT، آزمایش GPT و آلانین ترانس آمیناز (Alanine Transaminase) و سرم گلوتامیک پیرویک ترانس آمیناز (Serum Glutamic-Pyruvic Transaminase) نیز شناخته می شود. نام رسمی این آزمایش : تست آلانین آمینوترانسفراز (Alanine Aminotransferase) یا …

ادامه مطلب »
error: Content is protected !!