Home / ادرار و بررسی آن / کریستال اوریک اسید

کریستال اوریک اسید

کریستال های اوریک اسید (Uric acid Crystals)

این دسته از کریستال ها (کریستال اوریک اسید) دارای اندازه و شکل متغیر بوده و در ادرار اسیدی یافت می شوند. کریستال های اسید اوریک به اشکال لوزی، متوازی الاضلاع و روزت (rosettes) و به رنگ کهربایی دیده می شوند. هرچند این کریستال ها در ادرار طبیعی دیده می شوند ولی وجود آن ها شاخصی برای بررسی روند بیماری هایی مانند نفروپاتی اوریک اسید حاد و یا نفرولیتیازیس (urate nephrolithiasis) نیز می باشد.

مطالب مرتبط :

انواع کریستال های ادراری و اهمیت بالینی آن ها

Last Update : August 2018

 

Check Also

تست کلسیم ادرار

تست کلسیم ادرار تست کلسیم ادرار (Urine Calcium Test) برای اندازه گیری میزان کلسیم دفع …

error: Content is protected !!