Home / ادرار و بررسی آن / کریستال سیستئین

کریستال سیستئین

کریستال های سیستئین (Cystine Crystals)

کریستال سیستئین به صورت صفحات بی رنگ مسطح هست و دارای یک شکل شش ضلعی بوده که می تواند دارای اطراف مساوی و یا غیر مساوی باشد. آن ها در ادرار اسیدی دیده می شوند و با اختلال ارثی سيستينوري (cystinuria) در ارتباط هستند. وجود این کریستال ها در ادرار نشان دهنده ی نقص لوله ی پروگزیمال در بازجذب آمینواسید می باشد. غالباً کریستال های سیستئین علت سنگ های کلیوی در کودکان هستند. حضور این کریستال ها در ادرار باید توسط تست سیانید-نیتروپروساید تأیید شود (ایجاد رنگ قرمز-بنفش).

 

مطالب مرتبط :

انواع کریستال های ادراری و اهمیت بالینی آن ها

Last Update : August 2018

Check Also

تست کلسیم ادرار

تست کلسیم ادرار تست کلسیم ادرار (Urine Calcium Test) برای اندازه گیری میزان کلسیم دفع …

error: Content is protected !!