Home / ادرار و بررسی آن / کریستال لوسین

کریستال لوسین

کریستال های لوسین (Leucine Crystals)

شکل کریستال لوسین ، کروی و رنگ آن ها قهوه ای مایل به زرد می باشد. همچنین دارای دایره متحد المرکزی بوده که خطوط شعاعی نیز دارد. آن ها در ادرار اسیدی یا خنثی یافت می شوند. کریستال های لوسین ممکن است در اختلالات کبدی مربوط به نقص متابولیسم آمینو اسید، در ادرار یافت شوند. حضور کریستال های لوسین اغلب همراه با تست مثبت بیوشیمی برای بیلی روبین و نیز همراه با کریستال های تیروزین در رسوب ادراری می باشد.

مطالب مرتبط :

انواع کریستال های ادراری و اهمیت بالینی آن ها

Last Update : August 2018

Check Also

تست کلسیم ادرار

تست کلسیم ادرار تست کلسیم ادرار (Urine Calcium Test) برای اندازه گیری میزان کلسیم دفع …

error: Content is protected !!