Home / ادرار و بررسی آن / کریستال کلسیم اگزالات

کریستال کلسیم اگزالات

کریستال های کلسیم اگزالات (Calcium Oxalate Crystals)

کریستال های کلسیم اگزالات در ادرار اسیدی، خنثی و بازی دیده می شوند. کریستال کلسیم اگزالات در بررسی میکروسکوپی بی رنگ می باشد. دو فرم کلسیم اگزالات وجود دارد :

1 : کلسیم اگزالات مونوهیدرات

2 : کلسیم اگزالات دهیدرات

کریستال مونوهیدرات کلسیم اگزالات به شکل دمبل هم ممکن است دیده شود (در مسمومیت با اتیلن گلیکول). فرم دهیدرات آن به شکل پاکت نامه یا دارای هشت سطح دیده می شود.

مطالب مرتبط :

انواع کریستال های ادراری و اهمیت بالینی آن ها

Last Update : August 2018

Check Also

تست کلسیم ادرار

تست کلسیم ادرار تست کلسیم ادرار (Urine Calcium Test) برای اندازه گیری میزان کلسیم دفع …

error: Content is protected !!