Home / ادرار و بررسی آن / کریستال کلسیم کربنات

کریستال کلسیم کربنات

کریستال های کلسیم کربنات (Calcium Carbonate Crystals)

این دسته از کریستال ها (کریستال کلسیم کربنات) به شکل دمبل هایی زرد رنگ و یا بی رنگ با خطوط شعاعی بوده و در ادرار قلیایی دیده می شوند. آن ها معمولاً کریستال های بزرگی بوده و به آسانی و با بزرگنمایی کم میکروسکوپ دیده می شوند.

 

مطالب مرتبط :

انواع کریستال های ادراری و اهمیت بالینی آن ها

Last Update : August 2018

Check Also

تست کلسیم ادرار

تست کلسیم ادرار تست کلسیم ادرار (Urine Calcium Test) برای اندازه گیری میزان کلسیم دفع …

error: Content is protected !!