خانه / تست های خون / روش تست RPR

روش تست RPR

روش تست RPR

در این مقاله با روش تست RPR، اصول، نحوه ی تفسیر و محدودیت های این تست آشنا خواهید شد. پس با سایت آزمایشگاه اطلس همراه باشید.

سیفلیس (Syphilis) یک بیماری مقاربتی (venereal) بوده که توسط اسپیروکت ترپونما پالیدوم (Treponema pallidum) ایجاد می شود. این ارگانسیم را نمی توان در محیط های مصنوعی کشت داد، بنابراین تشخیص سیفلیس بستگی به ارتباط اطلاعات بالینی، همراه با تظاهرات میکروارگانیسم در زخم یا آزمایش سرولوژیک دارد. روش های سرولوژی برای سیفلیس شامل این موارد می باشد :

 • تست های ترپونمال (Treponemal tests) : پیدا کردن آنتی بادی های ترپونما پالیدوم. به عنوان مثال جذب آنتی بادی ترپونما پالیدوم فلورسنت (Fluorescent Treponema pallidum antibody absorption یا FTA-ABS) و میکروهماگلوتینین ترپونما پالیدوم (microhemagglutination Treponema pallidum یا MHA-TP).
 • تست های غیر ترپونمال (Non-treponemal tests) : پیدا کردن آنتی بادی های تولید شده در پاسخ به آزاد شدن ماده ی لیپوئیدال (lipoidal) از سلول میزبان آسیب دیده. این آنتی بادی ها به عنوان ” REAGINSیا راژین” شناخته می شوند.به عنوان مثال تست VDRL (آزمایشگاه تحقیقاتی بیماری مقاربتی یا venereal disease research laboratory) و تست RPR (راژین سریع پلاسما یا rapid plasma reagin).

 

تست RPR یا راژین سریع پلاسما (Rapid Plasma Reagin)چیست ؟

تست راژین سریع پلاسما (RPR) تستی ماکروسکوپی (macroscopic)، غیر ترپونمال و فلوکولاسیون اسلایدی (flocculation card) می باشد. این تست به بررسی وجود آنتی بادی های IgM و IgG برای ماده ی لیپوئیدال (lipoidal) آزاد شده از سلول های میزبان آسیب دیده و همچنین ماده ی شبیه لیپوپروتئین و احتمالاً کاردیولیپین آزاد شده از گونه های ترپونما، می پردازد.

راژین (reagin) به معنای آن بوده که این تست به دنبال آنتی بادی های ایجاد شده برای باکتری های واقعی نمی باشد بلکه به جست و جوی مواد آزاد شده از سلول های آسیب دیده توسط ترپونما پالیدوم می پردازد. در برخی از کتاب ها، راژین به معنای آنتی بادی برای کاردیولیپین می باشد.

آنتی بادی های آنتی لیپوئیدال (anti lipoidal antibodies)، آنتی بادی هایی هستند که نه تنها در نتیجه ی سیفلیس و دیگر بیماری های ترپونمال تولید می شوند، بلکه در پاسخ به بیماری های غیر ترپونمال مزمن و حاد که در آن ها آسیب بافتی رخ می دهد، نیز تولید می شوند.

آنتی ژن مورد استفاده در تست RPR حاوی کاردیولیپین (cardiolipin)، لسیتین (lecithin)، کلسترول، کلراید کلین 10 درصد (choline chloride)، EDTA ، زغال (charcoal) و غیره در بافر می باشد.

این آنتی ژن از سوسپانسیون آنتی ژن VDRL اصلاح شده به دست می آید که شامل کولین کلراید برای از بین بردن نیاز به گرما برای غیر فعال سازی سرم، EDTA (اتیلن دی آمین تترا استیک اسید) برای افزایش پایداری سوسپانسیون و تقسیم کردن ذرات زغال به عنوان عامل پدیدار کننده، می باشد.

 

اصول تست RPR

آنتی ژن استفاده شده در تست RPR، آنتی ژن اصلاح شده ی VDRL (کاردیولیپین) می باشد که از ذرات ریز زغال (charcoal) برای بالا بردن قدرت بصری تمایز میان نتیجه ی مثبت و منفی تست استفاده می شود. آنتی ژن کلسترول-لسیتین کاردیولیپین (cardiolipin lecithin-cholesterol antigen) با ذرات کربن پوشیده شده و با سرم بیمار مخلوط می گردد. در صورتی که نمونه دارای راژین (regain) باشد، فلوکولاسیون همراه با کوآگولاسیون (coagglutination) ذرات کربن موجود در سوسپانسیون آنتی ژن، اتفاق می افتد که به شکل توده های سیاه رنگ ظاهر می شود. نمونه های غیر واکنشی (non-reactive) به شکل یک سوسپانسیون هموژن خاکستری روشن ظاهر می شوند.

آنتی ژن RPR، با سرم غیر گرم شده و یا گرم شده (برای غیر فعال کردن کمپلمان) یا با پلاسمای غیر گرم شده، بر روی اسلاید مخصوص، مخلوط می گردد.

بدون برخی دیگر از شواهد تشخیص سیفلیس، حتی یک تست غیر ترپونمال واکنشی (reactive)، تأیید کننده ی عفونت ترپونما پالیدوم نبوده و تست های ترپونمال مانند اندازه گیری هماگلوتیناسیون ترپونما پالیدوم (TPHA یا Treponema pallidum haemagglutination assay) یا جذب آنتی بادی ترپونما پالیدوم فلورسنت (Fluorescent Treponema pallidum antibody absorption یا FTA-ABS) باید برای تأیید سیفلیس انجام شوند.

 

روش کیفی (Qualitative) انجام تست RPR :

1 : سوسپانسیون آنتی ژن RPR، کنترل های مثبت و منفی و نمونه ها را در اتاق گذاشته تا هم دما با محیط شوند.

2 : یک قطره (50 میکرولیتر) از نمونه و کنترل های مثبت و منفی را بر روی محل های جداگانه موجود در اسلاید مخصوص قرار دهید.

3 : سپس یک قطره از آنتی ژن خوب مخلوط شده ی RPR را به محل های نمونه، کنترل مثبت و کنترل منفی اضافه کنید.

4 : هر کدام از محتویات جایگاه ها را با استفاده از یک اپلیکاتور چوبی (یا قطعات تعبیه شده ی چوبی یا پلاستیکی موجود در کیت) به خوبی مخلوط کنید و آن ها را در محدوده ی مشخص پخش کنید.

5 : اسلاید را بر روی یک روتاتور با تنظیم 100 ± 5 rpm به مدت 8 دقیقه (7 دقیقه و 50 ثانیه تا 8 دقیقه 30 ثانیه) قرار می دهیم. طی چرخش، می توان 3 تا 4 بار اسلاید را با دست، حرکت دورانی داد تا به افتراق نتیجه ی غیر واکنشی از نتیجه ی واکنشی حداقل، کمک شود.

6 : سریعاً نتیجه ی ماکروسکوپی در حالت مرطوب و زیر منبع نور شدید، خوانده شود.

 

نتایج تست RPR

واکنشی (Reactive) (نتیجه ی مثبت) : به صورت توده های بزرگ یا کوچک بر روی اسلاید.

غیر واکنشی (Non-reactive) (نتیجه ی منفی) : به صورت ظاهر خاکستری روشن و بدون وجود توده می باشد.

نکته : در صورتی که نتیجه منفی باشد و هنوز پزشک به وجود عفونت مشکوک باشد، تست های ترپونمال با اختصاصیت بیشتر (مانند FTA-ABS و MHA-TP و TPHA) باید انجام شوند.

 

روش نیمه کمی (Semi-Quantitative Method) :

1 : از سالین ایزوتونیک (isotonic saline) برای آماده کردن رقت های سریال نمونه ی مثبت آزمایش در روش کیفی استفاده می کنیم، 1:2 ، 1:4 ، 1:8 ، 1:16 ، 1:32 ، 1:64 و 1:128 و به صورت زیر عمل می کنیم :

 • برای هر نمونه ای که آزمایش می شود، 100 میکرولیتر از سالین 0.9 درصد درون لوله های آزمایش ریخته و 1 تا 5 شماره گذاری می کنیم.
 • مقدار 100 میکرولیتر نمونه را به لوله ی شماره 1 اضافه می کنیم.
 • سپس آن ها را مخلوط می کنیم (از تشکیل حباب اجتناب نمایید).
 • مقدار 100 میکرولیتر از نمونه ی مخلوط شده ی لوله ی 1 را برداشته و به لوله ی شماره 2 انتقال می دهیم.
 • روش رقت های سریال را در لوله های 3 به 4 و سپس 5 نیز تکرار می کنیم. سپس 100 میکرولیتر (µL) از مخلوط موجود در لوله ی 5 را دور بریزید.
 • حال لوله های 1 تا 5 دارای رقت های سریال (dilution series) بوده سپس به شکل زیر عمل کنید:
5 4 3 2 1 شماره ی لوله
1:32 1:16 1:8 1:4 1:2 رقت

 

2 : روش آزمایش کیفی را با استفاده از هر رقت به عنوان نمونه انجام دهید.

 

نحوه گزارش نتیجه ی تست RPR چگونه است ؟

تیتر را به عنوان عکس بالاترین رقت نشان دهنده ی نتیجه ی مثبت تست گزارش می کنند.

 

موارد استفاده ی تست های غیر ترپونمال

آنتی بادی های ساخته شده برای ترپونما پالیدوم بدون توجه به وضعیت بیماری یا درمان قبلی می توانند باقی بمانند و تست های ترپونمال (FTA-ABS، TPHA یا TPPA) در افتراق میان عفونت سیفلیس فعال و قبلی ناتوان می باشند، در حالی که تست های غیر ترپونمال (مانند VDRL و RPR) در افتراق میان عفونت فعال و گذشته کمک کننده خواهند بود.

آنتی بادی های غیر ترپونمال به صورت کلی، توسط اندازه گیری راژین سریع پلاسما (تست RPR) تشخیص داده می شوند که معمولاً در عفونت فعال، مثبت و در فرم گذشته (late) یا پنهان (latent) سیفلیس و پس از درمان، منفی می باشد.

 

محدودیت های تست RPR

1 : گاهی اوقات واکنش های مثبت کاذب با تست آنتی ژن کربن RPR رخ می دهند. در برخی موارد این واکنش ها در سوء مصرف مواد مخدر و در بیماری هایی نظیر لوپوس اریتروماتوز (lupus erythematosus)، مونونوکلئوز (mononucleosis)، جذام (leprosy)، پنومونی ویروسی (viral pneumonia) یا پس از واکسیناسیون آبله (smallpox)، دیده می شود.

آنتی بادی های راژینیک (reaginic antibodies) همچنین در بیماران مبتلا به دیگر عفونت ها و نیز شرایط غیر عفونی، تولید می شوند و احتمال ایجاد نتیجه ی مثبت کاذب وجود دارد. بیمارانی که بیماری ها و شرایط زیر را دارند ممکن است آنتی بادی های راژینیک را داشته باشند :

 • شانکروئید (Chancroid)
 • آبله مرغان (Chickenpox)
 • هپاتیت
 • مونونوکلئوز عفونی (Infectious mononucleosis)
 • جذام (Leprosy)
 • لپتوسپیروز (Leptospirosis)
 • لنفوگرانولوما ونروم (Lymphogranuloma venereum یا LGV)
 • مالاریا
 • سرخک (Measles)
 • بیماری ریکتزیال (Rickettsial disease)
 • سل (Tuberculosis)
 • شرایط غیر عفونی شامل : اختلالات خود ایمنی (بیماری روماتوئید)، اعتیاد به مواد مخدر و فاکتورهای دیگری مثل سن بالا، بارداری و ایمنی سازی اخیر (recent immunization)

2 : نمونه های واکنشی یا واکنش پذیر (Reactive) باید مورد مطالعه ی بیشتر سرولوژیک قرار گیرند، که شامل بررسی کمی می باشد.

3 : از تست اسلایدی RPR نمی توان برای آزمایش مایعات نخاعی استفاده کرد.

4 : پاسخ ایمنی قابل تشخیص برای 14 تا 21 روز پس از قرار گرفتن در معرض این باکتری، وجود نخواهد داشت. این تست بیشتر برای مرحله ی دوم سیفلیس زمانی که آنتی بادی ها به اوج خود می رسند، مفید خواهد بود با نتایج معمول بزرگتر از 1:32 . این تست دارای حساسیت کمتری برای سیفلیس اولیه است، اگرچه سطح پایین <1:16 ، برای حدود 80 درصد افرادی که برای درمان پزشکی در مرحله ی اولیه مراجعه می کنند، وجود دارد.

مطالب مرتبط :

تست RPR

تست VDRL

ترجمه شده از

 • وب سایت Microbeonline دات کام
 • وب سایت Laboratoryinfo دات کام

توسط Moein برای وب سایت آزمایشگاه اطلس

Last Update : September 2018

حتما ببینید

تست بیلی روبین

تست بیلی روبین چیست ؟ همچنین با این نام ها نیز شناخته می شود : …

error: Content is protected !!