Home / ادرار و بررسی آن

ادرار و بررسی آن

پروتئینوری (پروتئین در ادرار)

پروتئینوری (پروتئین در ادرار) ادرار افراد مبتلا به پروتئینوری (Proteinuria یا Protein in Urine) حاوی مقادیر غیر طبیعی پروتئین می باشد. این شرایط اغلب نشانه ی بیماری کلیوی هست. کلیه های سالم اجازه ی عبور مقادیر قابل توجه پروتئین به ادرار را نخواهند داد و آن ها را فیلتر می …

Read More »

سلول های اپیتلیال در ادرار

سلول های اپیتلیال در ادرار سلول های اپیتلیال یا پوششی (Epithelial cells) سلول هایی هستند که در سطح قسمت های مختلف بدن وجود دارند مانند پوست، رگ های خونی، دستگاه ادراری و یا سلول های سطحی ارگان های بدن. این سلول ها به عنوان سدی میان داخل و خارج بدن …

Read More »

تفسیر آزمایش ادرار

تفسیر آزمایش ادرار آزمایش ادرار یا آنالیز ادرار یکی از تست های آزمایشگاهی بوده که برای یافتن مشکل موجود در بدن که می تواند از ادرار مشخص شود، درخواست می گردد. بسیاری از بیماری ها و اختلالات بر روی دفع مواد زائد و سم ها در بدن تأثیر می گذارند. …

Read More »

تست کلسیم ادرار

تست کلسیم ادرار تست کلسیم ادرار (Urine Calcium Test) برای اندازه گیری میزان کلسیم دفع شده از طریق ادرار انجام می گیرد. همچنین این تست با نام تست urinary Ca+2 نیز شناخته می شود. کلسیم شایع ترین ماده ی معدنی در بدن می باشد. تمام سلول های سراسر بدن از …

Read More »

کریستال ها در ادرار

کریستال ها در ادرار ادرار در واقع شامل آب و مواد حل شده در آن می باشد، مواد زائدی که که توسط بدن دفع می گردد. زمانی که ادرار برای مدتی بماند ممکن است این مواد حل شده، به صورت کریستال رسوب کنند. کریستال در ادرار با نام کریستالوری (crystalluria) …

Read More »
error: Content is protected !!