Home / انگل شناسی

انگل شناسی

کیلوماستیکس مسنیلی

کیلوماستیکس مسنیلی (Chilomastix mesnili) انگل کیلوماستیکس مسنیلی دارای توزیع جهانی بوده، اگرچه بیشتر در مناطق دارای آب و هوای گرم یافت می شود. این انگل غیر بیماری زا (non-pathogenic) بوده در حالی که تروفوزوئیت آن مرتبط با اسهال می باشد (اختلالات روده ای مثل اسهال در موارد آلودگی شدید).   …

Read More »

گسترش (اسمیر) خون نازک و ضخیم برای مالاریا

گسترش (اسمیر) خون نازک و ضخیم برای مالاریا پزشکان از گسترش خون نازک و ضخیم برای تشخیص ابتلای فرد به مالاریا استفاده می کنند. برای یک فرد مشکوک، اگر یک تست منفی باشد و انگلی پیدا نشود، برای وی باید اسمیر خون را هر 8 ساعت به مدت دو روز …

Read More »

تفاوت میان اسمیر خون ضخیم و نازک

تفاوت میان اسمیر خون ضخیم و نازک در جدول زیر تفاوت میان اسمیر خون ضخیم و نازک به همراه توضیحات آمده است : اسمیر خون ضخیم اسمیر خون نازک 1 اسمیر خون ضخیم بیشتر برای یافتن انگل ها استفاده می شود. اسمیر خون نازک برای کمک به تشخیص گونه ی …

Read More »

تهیه گسترش نازک و ضخیم خون

تهیه گسترش نازک و ضخیم خون نام های دیگر : آماده سازی اسمیر خونی (Preparation of blood smears) و آماده سازی اسمیر خونی ضخیم و یا نازک (Preparation of thick or thin blood smears) برای تهیه ی گسترش نازک و ضخیم (و یا اسمیر خون نازک و ضخیم) ابتدا باید …

Read More »

انگل در ادرار

انگل در ادرار (Parasite in Urine) : انگل و تخم انگل ممکن است در رسوب ادرار به خاطر آلودگی مدفوعی و یا واژینال دیده شوند. برای مطمئن شدن از آلودگی انگلی، تست را باید با نمونه ی ادرار تمیز و تازه دوباره تکرار کرد. اگرچه ممکن است تریکوموناس واژینالیس (Trichomonas …

Read More »
error: Content is protected !!