Home / ایمونولوژی

ایمونولوژی

مروری بر طحال

مروری بر طحال طحال چیست ؟  طحال (Spleen) یکی از ارگان های بدن بوده که به اندازه ی یک مشت گره کرده در سمت دست چپ و در قسمت فوقانی شکم قرار دارد. عملکرد اصلی آن فیلتر کردن خون، ساخت سلول های جدید خونی و ذخیره سازی پلاکت می باشد. …

Read More »

تفاوت میان آنتی ژن و آنتی بادی

تفاوت میان آنتی ژن و آنتی بادی Differences Between Antigen and Antibody آنتی بادی ها (Ab یا Antibodies) که با نام ایمونوگلوبولین (Ig یا Immunoglobulin) نیز شناخته می شوند، پروتئین های Y شکلی هستند که توسط بدن برای مقابله با ذرات خارجی که آنتی ژن (Ag یا Antigen) نام دارند، …

Read More »

تفاوت میان لنفوسیت های B و T

تفاوت میان لنفوسیت های B و T اگر چه تمامی لنفوسیت های بالغ، یک شکل به نظر می رسند ولی به طرز باورنکردنی در عملکرد با یکدیگر تفاوت دارند. فراوان ترین لنفوسیت ها عبارت اند از : لنفوسیت های B (یا B Cells) لنفوسیت های T (یا T Cells) برخی …

Read More »

منحنی رسوب در ناحیه پروزون، پست زون و ناحیه تعادل

منحنی رسوب در ناحیه پروزون، پست زون و ناحیه تعادل Precipitation Curve with Prozone, Postzone and zone of equivalence   ناحیه ی تعادل (equivalence zone) : ناحیه تعادل : ناحیه ای که غلظت آنتی ژن و آنتی بادی با یکدیگر متناسب بوده و تمام آنتی بادی ها به آنتی ژن …

Read More »

تست hs-CRP

تست hs-CRP این تست همچنین با این نام ها هم شناخته می شود : hsCRP ، CRP با حساسیت بالا (High-sensitivity CRP یا Ultra-sensitive CRP) ، CRP کاردیاک یا قلبی (Cardiac CRP) ، CRP برای بیماری قلبی نام رسمی : تست CRP با حساسیت بالا (hs-CRP)   تست پروتئین واکنشی …

Read More »
error: Content is protected !!