Home / تست های ادراری

تست های ادراری

تست اوروبیلینوژن ادرار

تست اوروبیلینوژن ادرار تست اوروبیلینوژن ادرار (Urobilinogen in Urine Test) اندازه گیری کننده ی مقدار اوروبیلینوژن در نمونه ی ادرار می باشد. اوروبیلینوژن به صورت طبیعی در ادرار به مقدار کم وجود دارد. اوروبیلینوژن در روده از بیلی روبین تشکیل می شود و بخشی از آن دوباره جذب خون می …

Read More »

تست بیلی روبین ادرار

تست بیلی روبین ادرار تست بیلی روبین در ادرار (Bilirubin Urine Test) به بررسی سطح بیلی روبین در ادرار می پردازد. بیلی روبین ماده ای زرد رنگ بوده که در زمان شکسته شدن گلبول های قرمز (RBCs) ایجاد می شود. بیلی روبین در صفرا یافت می شود (مایعی که در …

Read More »

تست وزن مخصوص ادرار

تست وزن مخصوص ادرار (Urine Specific Gravity Test) تست وزن مخصوص ادرار تست آزمایشگاهی است که در آن غلظت ذرات شیمیایی موجود در ادرار بررسی می شود. همچنین از این تست برای پی بردن به عملکرد کلیه و نیز تشخیص بیماری های کلیوی استفاده می شود. نام جایگزین این تست، …

Read More »

تست پروتئین بنس جونز

تست پروتئین بنس جونز تست پروتئین بنس جونز (BJP یا Bence-Jones Protein Test) سطح این پروتئین را در ادرار اندازه گیری می کند. این پروتئین در ادرار افراد سالم یافت نمی شود. پروتئین بنس جونز بخشی از آنتی بادی است که زنجیره ی سبک نامیده می شود. برخی اوقات بدن به …

Read More »
error: Content is protected !!