Home / تست های اعتیاد

تست های اعتیاد

تست نیکوتین

تست نیکوتین (Nicotine Test) تست نیکوتین می تواند مشخص کننده ی مصرف اخیر تنباکو و دیگر انواع مصرف تنباکو (پیپ، سیگار، سیگارت، قلیان و تنباکو بدون دود) باشد. انجام این تست آسان بوده و بسیار دقیق می باشد. آزمایش تنباکو بر اساس تست ادراری بوده که به بررسی وجود کوتینین …

Read More »

آنچه که باید در مورد تست نیکوتین بدانید

آنچه که باید در مورد تست نیکوتین بدانید اگر برای کاری درخواست داده باشید، ممکن است از شما درخواست کنند که تست اعتیاد انجام دهید. بسیاری از کارفرمایان ایالتی، فدرال و خصوصی نیاز دارند تا به کارکنان خود در مورد دادن اطلاعات مهم به آن ها اعتماد داشته باشند و …

Read More »
error: Content is protected !!