Home / تست های خون

تست های خون

تست های بررسی کننده ی عملکرد کبدی

تست های بررسی کننده ی عملکرد کبدی به کدام تست ها گفته می شود ؟ تست های بررسی کننده ی عملکرد کبدی، کمک کننده ی تعیین میزان سلامت کبد توسط اندازه گیری سطح پروتئین ها، آنزیم های کبدی یا بیلی روبین موجود در خون می باشند. آزمایش های بررسی کننده …

Read More »

تست LDH یا لاکتات دهیدروژناز

تست LDH یا لاکتات دهیدروژناز چیست ؟ لاکتات دهیدروژناز (Lactate dehydrogenase یا به صورت مخفف LDH) آنزیمی است که در فرایند تبدیل قند به انرژی برای سلول های بدن انسان نقش دارد. لاکتات دهیدروژناز در بسیاری از اندام ها و بافت های بدن وجود دارد از جمله کبد، قلب، پانکراس، …

Read More »

تست GGT یا گاما گلوتامیل ترانسفراز

تست GGT یا گاما گلوتامیل ترانسفراز چیست ؟ همچنین این تست با نام های گاما گلوتامیل ترانس پپتیداز (Gamma-Glutamyl Transpeptidase)، تست GGTP، تست گاما-GT (یا Gamma-GT)، تست GTP نیز شناخته می شود. نام رسمی آن : تست گاما گلوتامیل ترانسفراز (Gamma-Glutamyl Transferase) یا تست GGT گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT) آنزیمی …

Read More »

تست بیلی روبین

تست بیلی روبین چیست ؟ همچنین با این نام ها نیز شناخته می شود : آزمایش بیلی روبین توتال (Total Bilirubin Test)، تست TBIL، تست بیلی روبین نوزادان (Neonatal Bilirubin)، بیلی روبین دایرکت (Direct Bilirubin)، بیلی روبین کونژوگه (Conjugated Bilirubin)، بیلی روبین ایندایرکت (Indirect Bilirubin)، بیلی روبین غیر کونژوگه (Unconjugated …

Read More »

تست آلبومین

تست آلبومین چیست ؟ همچنین این تست با نام ALB نیز شناخته می شود و نام رسمی آن آلبومین سرم (serum albumin) می باشد. آلبومین پروتئینی است که توسط کبد ساخته می شود. آلبومین حدود 60 درصد پروتئین کل (توتال) خون را تشکیل داده و نقش های زیادی را ایفا …

Read More »
error: Content is protected !!