خانه / تست های خون (برگه 4)

تست های خون

تست اسمیر خون محیطی

تست اسمیر خون محیطی (Peripheral Blood Smear Test) همچنین این تست با این نام ها نیز شناخته می شود : اسمیر محیطی (Peripheral Smear)، بلاد فیلم (Blood Film)، شمارش افتراقی دستی (Manual Differential)، اسلاید افتراقی (Differential Slide)، مورفولوژی گلبول های قرمز خون (Red Blood Cell Morphology)، مورفولوژی اریتروسیت (Erythrocyte Morphology)، …

ادامه مطلب »

روش انجام تست هماتوکریت به روش میکروهماتوکریت

روش انجام تست هماتوکریت (HCT) به روش میکروهماتوکریت Hematocrit Measurement by Micromethod در این مطلب به روش انجام تست هماتوکریت (تست HCT) به صورت دستی خواهیم پرداخت. هماتوکریت برابر است با نسبت حجم گلبول های قرمز خون (RBCs) به حجم کل خون ضرب در 100 . پس هماتوکریت با درصد …

ادامه مطلب »

تست هماتوکریت

تست هماتوکریت (Hematocrit Test) همچنین با این نام ها هم شناخته می شود : HCT تست ، Crit، حجم سلول های خونی (Packed Sell Volume)، PCV، H and H (Hemoglobin and Hematocrit) نام رسمی : تست هماتوکریت (Hematocrit Test) تست هماتوکریت (تست HCT) اغلب برای چک کردن آنمی (Anemia) استفاده …

ادامه مطلب »

تست هموگلوبین A1c

تست هموگلوبین A1c همچنین با این نام ها هم شناخته می شود : A1c و HbA1c و گلیکوهموگلوبین (Glycohemoglobin)، هموگلوبین گلیکوزیله (Glycosylated Hemoglobin) و Glycated Hemoglobin و تست HbA1c و تست هموگلوبین A1C نام رسمی : هموگلوبین A1c (یا Hemoglobin A1c)   هموگلوبین A1c یا هموگلوبین گلیکوزیله زمانی در خون …

ادامه مطلب »

تست هموگلوبین

تست هموگلوبین (Hemoglobin Test) همچنین این تست با این نام ها هم شناخته می شود : Hb و Hgb و HوH (مخفف هموگلوبین و هماتوکریت)، تست Hb و تست Hgb تست هموگلوبین اغلب برای بررسی آنمی (Anemia) درخواست شده و معمولاً همراه با تست هماتوکریت بوده و یا به عنوان …

ادامه مطلب »
error: Content is protected !!