خانه / تست های خون (برگه 4)

تست های خون

تست آنتی بادی IgG هلیکوباکتر پیلوری

تست آنتی بادی IgG هلیکوباکتر پیلوری اسامی مترادف این تست شامل : Anti-H pylori, IgG و آنتی بادی های ضد هلیکوباکتر پیلوری (Anti-Helicobacter pylori Antibodies) تعیین کیفی آنتی بادی های IgG برای هلیکوباکتر پیلوری (H.pylori) در سرم فرد بالغ دارای علائم عفونت هلیکوباکتر برای تشخیص عفونت ایجاد شده، انجام می …

ادامه مطلب »

تست اوریک اسید

تست اوریک اسید همچنین این تست با این نام ها نیز شناخته می شود : اورات سرم (Serum Urate) و UA اما نام اصلی این آزمایش اوریک اسید (Uric Acid) می باشد. اوریک اسید همراه با شکستن پورین ها تولید می باشد. پورین ها ترکیبات دارای نیتروژنی بوده که در …

ادامه مطلب »

تست اسید اوریک خون

تست اسید اوریک خون بدن انسان دارای حرکت ثابتی است حتی در صورتی که فرد خوابیده باشد، خون درون رگ ها جاری است، مغز مشغول فعالیت و دستگاه گوارش مشغول هضم غذای خورده شده ی دیر وقت می باشد. هر زمانی که شما چیزی بخورید، بدن شما مواد مغذی آن …

ادامه مطلب »

شمارش رتیکولوسیت

شمارش رتیکولوسیت (Reticulocyte Count) نام های جایگزین : Retic Count و تست Reticulocyte و Reticulocyte Percent و آزمایش شمارش رتیکولوسیت رتیکولوسیت ها، گلبول های قرمز نابالغی هستند که به طور معمول حدود 1 درصد از گلبول های قرمز بدن انسان را تشکیل می دهند. همانند گلبول های قرمز بالغ، رتیکولوسیت ها …

ادامه مطلب »

تست اسمیر خون محیطی

تست اسمیر خون محیطی (Peripheral Blood Smear Test) همچنین این تست با این نام ها نیز شناخته می شود : اسمیر محیطی (Peripheral Smear)، بلاد فیلم (Blood Film)، شمارش افتراقی دستی (Manual Differential)، اسلاید افتراقی (Differential Slide)، مورفولوژی گلبول های قرمز خون (Red Blood Cell Morphology)، مورفولوژی اریتروسیت (Erythrocyte Morphology)، …

ادامه مطلب »
error: Content is protected !!