Home / خونگیری و تکنیک های آن

خونگیری و تکنیک های آن

تکنیک نمونه برداری خون در آزمایش ABG

تکنیک نمونه برداری خون در آزمایش ABG ABG Sampling Technique برای تست گازهای شریانی خون (ABG) نیاز به نمونه ی خون شریانی هست. در ادامه با روش نمونه گیری خون شریانی (خونگیری شریانی) آشنا خواهید شد.   قبل از نمونه گیری خون شریانی: هویت بیمار را برای گرفتن نمونه ی …

Read More »

تست آلن

تست آلن (Allen Test) خون رسانی نرمال به دست از طریق 2 شریان صورت می گیرد : شریان رادیال (Radial Artery) و شریان اولنار (Ulnar Artery). قبل از نمونه گیری خون برای تست گازهای شریانی خون (یا تست ABG) ، باید از باز بودن و درست کار کردن شریان ها …

Read More »
error: Content is protected !!