خلاصه ای از مورفولوژی گلبول های قرمز و بیماری های مرتبط

خلاصه ای از مورفولوژی گلبول های قرمز و بیماری های مرتبط قبل از تشریح مورفولوژی های غیر طبیعی، ابتدا به مورفولوژی گلبول های قرمز یا اریتروسیت (RBCs) می پردازیم. RBC بالغ نرمال، دیسک های دایره ای شکل مقعرالطرفینی به قطر 6 تا 8 میکرومتر می باشند که اندکی کوچکتر از …

ادامه مطلب »

تست اسمیر خون محیطی

تست اسمیر خون محیطی (Peripheral Blood Smear Test) همچنین این تست با این نام ها نیز شناخته می شود : اسمیر محیطی (Peripheral Smear)، بلاد فیلم (Blood Film)، شمارش افتراقی دستی (Manual Differential)، اسلاید افتراقی (Differential Slide)، مورفولوژی گلبول های قرمز خون (Red Blood Cell Morphology)، مورفولوژی اریتروسیت (Erythrocyte Morphology)، …

ادامه مطلب »

رولو فورمیشن Rouleaux Formation

رولو فورمیشن (rouleaux formation) زمانی که RBC ها در یک زنجیره ی طولانی انباشته شوند را با نام رولو فورمیشن Rouleaux Formation  می خوانند و زمانی این پدیده رخ می دهد که پروتئین های سرم بخصوص فیبرینوژن و گلوبولین ها افزایش یابد. به خاطر وجود چنین زنجیره های بلندی از …

ادامه مطلب »

تفاوت میان اورات آمورف و فسفات آمورف

تفاوت میان اورات آمورف و فسفات آمورف تمایز میان اورات آمورف (amorphous urates) و فسفات آمورف (amorphous phosphates) اغلب بر اساس pH ادرار صورت می گیرد ولی موارد زیر نیز به تشخیص آن ها کمک می کند : فسفات در pH قلیایی دیده می شود. اورات در pH اسیدی دیده …

ادامه مطلب »

روش انجام تست هماتوکریت به روش میکروهماتوکریت

روش انجام تست هماتوکریت (HCT) به روش میکروهماتوکریت Hematocrit Measurement by Micromethod در این مطلب به روش انجام تست هماتوکریت (تست HCT) به صورت دستی خواهیم پرداخت. هماتوکریت برابر است با نسبت حجم گلبول های قرمز خون (RBCs) به حجم کل خون ضرب در 100 . پس هماتوکریت با درصد …

ادامه مطلب »
error: Content is protected !!