تست GGT یا گاما گلوتامیل ترانسفراز

تست GGT یا گاما گلوتامیل ترانسفراز چیست ؟ همچنین این تست با نام های گاما گلوتامیل ترانس پپتیداز (Gamma-Glutamyl Transpeptidase)، تست GGTP، تست گاما-GT (یا Gamma-GT)، تست GTP نیز شناخته می شود. نام رسمی آن : تست گاما گلوتامیل ترانسفراز (Gamma-Glutamyl Transferase) یا تست GGT گاما گلوتامیل ترانسفراز (GGT) آنزیمی …

Read More »

تست بیلی روبین

تست بیلی روبین چیست ؟ همچنین با این نام ها نیز شناخته می شود : آزمایش بیلی روبین توتال (Total Bilirubin Test)، تست TBIL، تست بیلی روبین نوزادان (Neonatal Bilirubin)، بیلی روبین دایرکت (Direct Bilirubin)، بیلی روبین کونژوگه (Conjugated Bilirubin)، بیلی روبین ایندایرکت (Indirect Bilirubin)، بیلی روبین غیر کونژوگه (Unconjugated …

Read More »

تست آلبومین

تست آلبومین چیست ؟ همچنین این تست با نام ALB نیز شناخته می شود و نام رسمی آن آلبومین سرم (serum albumin) می باشد. آلبومین پروتئینی است که توسط کبد ساخته می شود. آلبومین حدود 60 درصد پروتئین کل (توتال) خون را تشکیل داده و نقش های زیادی را ایفا …

Read More »

آزمایش مدفوع و تفسیر نتایج آن

آزمایش مدفوع و تفسیر نتایج آن چگونه است ؟ در صورتی که شخص با مشکلات معده مواجه شود، آزمایش مدفوع یا آنالیز مدفوع (Stool Examination or stool analysis یا تست S.E یا تست S/E) درخواست داده می شود. نتایج آزمایش مدفوع برای تشخیص شرایط تأثیرگزار بر دستگاه گوارش مانند عفونت …

Read More »

تست ایزوآنزیم استخوان ALP

تست ایزوآنزیم استخوان ALP چیست ؟ آلکالین فسفاتاز (ALP یا Alkaline phosphatase) آنزیمی است که به صورت طبیعی در سراسر بدن انسان وجود دارد. هر یک از انواع بافت های مختلف، سازنده ی فرم های متمایزی از ALP بوده که ایزوآنزیم (Isoenzymes) نامیده می شوند. استخوان ها سازنده ی ایزوآنزیمی …

Read More »
error: Content is protected !!