کست گلبول قرمز

کست گلبول قرمز (Red blood cell casts) : گلبول های قرمز می توانند به هم بچسبند و تشکیل کست گلبول قرمز دهند. این کست ها بیان کننده ی گلومرولونفریت همراه با تراوش RBC ها از گلومرول و یا آسیب جدی توبولی هستند.   مطالب مرتبط : Last Update : August …

ادامه مطلب »

کست چربی

کست چربی (Fatty Casts) : کست چربی از شکستن سلول های اپی تلیال غنی از چربی بوجود می آید. آن ها شامل قطرات چربی در ماتریکس پروتئینی کست هستند و در شرایطی مانند دژنراسیون توبولی، سندروم نفروتیک و کم کاری تیروئید (هیپوتریئیدیسم) دیده می شوند. آن ها در واقع کست …

ادامه مطلب »

کست مومی

کست مومی (Waxy casts) : کست مومی نشان دهنده ی مرحله ی پایانی دژنره شدن کست های سلولی می باشد. این کست ها دارای اطراف واضح تر و پر رنگ تر بوده و تشخیص آن ها از کست هیالینی به راحتی صورت می گیرد. کست مومی نشان دهنده ی جریان …

ادامه مطلب »

کست گرانولار

کست های گرانولار (Granular Casts) : آن ها نتیجه ی دژنره شدن کست های سلولی و یا تجمع مستقیم پروتئین های پلاسما یا زنجیره های سبک ایمونوگلوبولین ها هستند. کست های گرانولار دارای ذرات بزرگ و کوچک در بافت خود هستند. بسته به اندازه ی اجزای آن ها، به صورت …

ادامه مطلب »

کست هیالین

کست هیالین (Hyaline Casts) جزء رایج ترین کست ها هستند که از جامد شدن موکوپروتئین  Tamm-Horsfall بوجود می آیند. آن ها دارای سطح صاف، اطراف موازی و روشن و انتهای کند هستند. آن ها همچنین در افراد سالم نیز دیده می شوند. افزایش تعداد آن ها در مواقعی مثل کم …

ادامه مطلب »
error: Content is protected !!