پروتئین های فاز حاد، CRP، ESR و ویسکوزیتی

پروتئین های فاز حاد، CRP، ESR و ویسکوزیتی پروتئین های فاز حاد، پروتئین هایی هستند که سطح آن ها در پاسخ به جراحت بافتی، تروما، انفارکتوس میوکارد، عفونت حاد، سوختگی، التهاب مزمن (مانند بیماری کرون – Crohn’s disease – آرتریت روماتوئید و بدخیمی – malignancy) تغییر می کند. پاسخ فاز …

ادامه مطلب »

انگل در ادرار

انگل در ادرار (Parasite in Urine) : انگل و تخم انگل ممکن است در رسوب ادرار به خاطر آلودگی مدفوعی و یا واژینال دیده شوند. برای مطمئن شدن از آلودگی انگلی، تست را باید با نمونه ی ادرار تمیز و تازه دوباره تکرار کرد. اگرچه ممکن است تریکوموناس واژینالیس (Trichomonas …

ادامه مطلب »

رنگ آمیزی گرم

رنگ آمیزی گرم (Gram Staining) : رنگ آمیزی گرم جزء تکنیک های مهم و با کاربرد گسترده می باشد که در سال 1884 توسط دکتر کریستین گرم (Dr. Christian Gram) ابداع شد. این رنگ آمیزی، باکتری ها را به دو دسته ی گرم مثبت و گرم منفی طبقه بندی می …

ادامه مطلب »

تست کمپ CAMP

تست CAMP، اصول، روش، استفاده و نتایج آن تست کمپ CAMP برای تشخیص گونه استرپتوکوکوس آگالاکتیه (Streptococcus agalactiae) از دیگر گونه های بتاهمولیتیک استرپتوکوکوس آگالاکتیه استفاده می شود. استرپتوکوکوس آگالاکتیه یکی از اعضای گروه B طبقه بندی لنسفیلد (Lancefield) بوده و یکی از عوامل ایجاد کننده ی ورم پستان در …

ادامه مطلب »
error: Content is protected !!