تست کراتینین

تست کراتینین (Creatinine Test) نام های دیگر : Creat ، کراتینین خون (Blood Creatinine)، کراتینین سرم (Serum Creatinine)، کراتینین ادرار (Urine Creatinine) نام رسمی : تست کراتینین (Creatinine)   تست کراتینین خون (Creatinine Blood Test) : این تست سطح کراتینین را در خون بررسی می کند. تست کراتینین غالباً همراه …

Read More »

تست نیتروژن اوره ی خون

تست نیتروژن اوره ی خون (Blood Urea Nitrogen) همچنین این تست با این نام ها هم شناخته میشه : BUN، نیتروژن اوره (Urea Nitrogen)، اوره (Urea) نام رسمی : آزمایش نیتروژن اوره خون Blood Urea Nitrogen   تست نیتروژن اوره ی خون یا BUN در درجه ی اول به همراه …

Read More »

تست hs-CRP

تست hs-CRP این تست همچنین با این نام ها هم شناخته می شود : hsCRP ، CRP با حساسیت بالا (High-sensitivity CRP یا Ultra-sensitive CRP) ، CRP کاردیاک یا قلبی (Cardiac CRP) ، CRP برای بیماری قلبی نام رسمی : تست CRP با حساسیت بالا (hs-CRP)   تست پروتئین واکنشی …

Read More »

تست کلسترول

تست کلسترول (Cholesterol) همچنین به این نام هم شناخته می شود : تست کلسترول خون (Blood Cholesterol) و آزمایش Chol و تست Cholesterol نام رسمی : کلسترول توتال (Total Cholesterol)   تست کلسترول (Chol) از این جهت که برای مانیتورینگ و یا تشخیص بیماری استفاده نمی شود، با بقیه ی …

Read More »

تست تری گلیسرید

تست تری گلیسرید (Triglyceride Level Test) همچنین با نام های تست TG و TRIG و آزمایش تری گلیسرید خون نیز شناخته می شود. نام رسمی : تست تری گلیسرید (Triglycerides) تری گلیسرید نوعی از چربی می باشد. بدن انسان کالری های اضافی را به صورت تری گلیسرید ذخیره می کند. …

Read More »
error: Content is protected !!