تست ALP یا آلکالین فسفاتاز

تست ALP یا آلکالین فسفاتاز چیست ؟ همچنین با نام های تست ALP، تست Alk Phos، آزمایش Alkp و ایزوآنزیم های آلکالن فسفاتاز (Alkaline phosphatase isoenzymes)، آزمایش آلکالن فسفاتاز و ALP اختصاصی استخوان (Bone specific ALP) شناخته می شود. نام رسمی آزمایش : تست آلکالین فسفاتاز (Alkaline Phosphatase) یا آزمایش …

Read More »

تست ALT یا SGPT

تست ALT یا SGPT چیست ؟ همچنین این آزمایش با نام های آلانین آمینوترانسفراز، تست ALT، تست SGPT، آزمایش GPT و آلانین ترانس آمیناز (Alanine Transaminase) و سرم گلوتامیک پیرویک ترانس آمیناز (Serum Glutamic-Pyruvic Transaminase) نیز شناخته می شود. نام رسمی این آزمایش : تست آلانین آمینوترانسفراز (Alanine Aminotransferase) یا …

Read More »

روش تست RPR

روش تست RPR در این مقاله با روش تست RPR، اصول، نحوه ی تفسیر و محدودیت های این تست آشنا خواهید شد. پس با سایت آزمایشگاه اطلس همراه باشید. سیفلیس (Syphilis) یک بیماری مقاربتی (venereal) بوده که توسط اسپیروکت ترپونما پالیدوم (Treponema pallidum) ایجاد می شود. این ارگانسیم را نمی …

Read More »

تست RPR

تست RPR چیست ؟ راژین سریع پلاسما (یا تست RPR – Rapid Plasma Reagin)، تست خونی است که برای غربالگری سیفلیس (syphilis) استفاده می شود. کار این تست، یافتن آنتی بادی های غیر اختصاصی است که بدن در مقابله با این عفونت می سازد. سیفلیس یک عفونت منتقله از راه …

Read More »

محیط کشت شکلات آگار

محیط کشت شکلات آگار (شکلات آگار، ترکیبات استفاده و مشخصات کلنی آن) شکلات آگار (Chocolate Agar یا CAP) یا شکلات بلاد آگار (Chocolate Blood Agar یا CBA) یک آگار خون لیز شده هست. نام این محیط کشت به خاطر لیز شدن گلبول های قرمز (RBCs) و دادن رنگ قهوه ای …

Read More »
error: Content is protected !!