تست AST یا SGOT

تست AST یا SGOT همچنین این آزمایش با نام های آسپارتات آمینوترانسفراز، تست AST، تست SGOT، آزمایش GOT و آسپارتات ترانس آمیناز (Aspartate Transaminase) و سرم گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز (Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase) نام ها نیز شناخته می شود. نام رسمی این آزمایش : تست آسپارتات آمینوترانسفراز (Aspartate Aminotransferase) یا …

ادامه مطلب »

تست VDRL

تست VDRL آزمایش VDRL با معنای لغوی “آزمایشگاه تحقیقاتی بیماری مقاربتی یا venereal disease research laboratory” برای تشخیص بیماری سیفلیس (syphilis) که جزء عفونت های منتقله از راه جنسی (STI یا sexually transmitted infection) می باشد، استفاده می شود. سیفلیس توسط باکتری ترپونما پالیدوم (Treponema pallidum) ایجاد می شود. نحوه …

ادامه مطلب »

پروتئینوری (پروتئین در ادرار)

پروتئینوری (پروتئین در ادرار) ادرار افراد مبتلا به پروتئینوری (Proteinuria یا Protein in Urine) حاوی مقادیر غیر طبیعی پروتئین می باشد. این شرایط اغلب نشانه ی بیماری کلیوی هست. کلیه های سالم اجازه ی عبور مقادیر قابل توجه پروتئین به ادرار را نخواهند داد و آن ها را فیلتر می …

ادامه مطلب »

سلول های اپیتلیال در ادرار

سلول های اپیتلیال در ادرار سلول های اپیتلیال یا پوششی (Epithelial cells) سلول هایی هستند که در سطح قسمت های مختلف بدن وجود دارند مانند پوست، رگ های خونی، دستگاه ادراری و یا سلول های سطحی ارگان های بدن. این سلول ها به عنوان سدی میان داخل و خارج بدن …

ادامه مطلب »

تست آنتی بادی IgM هلیکوباکتر پیلوری

تست آنتی بادی IgM هلیکوباکتر پیلوری اسامی مترادف این تست شامل : Anti-Campylobacter Antibodies, IgM و Anti-H pylori, IgM از تست آنتی بادی IgM هلیکوباکتر پیلوری برای تشخیص اولیه ی عفونت در بیماران مبتلا به بیماری های معده (gastric) و دئودنال (duodenal disease) استفاده می شود. آنتی بادی های در …

ادامه مطلب »
error: Content is protected !!