روش تست VDRL

روش تست VDRL در این پست می خواهیم به اصول، تفسیر، روش تست VDRL و محدودیت های این تست بپردازیم. پس با سایت آزمایشگاه اطلس همراه باشید. سیفلیس (Syphilis) یک بیماری مقاربتی (venereal) بوده که توسط اسپیروکت ترپونما پالیدوم (Treponema pallidum) ایجاد می شود. این ارگانسیم را نمی توان در …

Read More »

تفاوت میان پلاسما و سرم

تفاوت میان پلاسما و سرم پلاسما (Plasma) و سرم (serum) دو اصطلاح مکرری بوده که به طور متناوب استفاده می شوند. اعتقاد بر این است که 8 درصد وزن کل بدن مربوط به خون (Blood) می باشد. به طور کلی خون تشکیل شده از پلاسما، سرم، گلبول های سفید (WBCs) …

Read More »

تست AST یا SGOT

تست AST یا SGOT همچنین این آزمایش با نام های آسپارتات آمینوترانسفراز، تست AST، تست SGOT، آزمایش GOT و آسپارتات ترانس آمیناز (Aspartate Transaminase) و سرم گلوتامیک اگزالواستیک ترانس آمیناز (Serum Glutamic-Oxaloacetic Transaminase) نام ها نیز شناخته می شود. نام رسمی این آزمایش : تست آسپارتات آمینوترانسفراز (Aspartate Aminotransferase) یا …

Read More »

تست VDRL

تست VDRL آزمایش VDRL با معنای لغوی “آزمایشگاه تحقیقاتی بیماری مقاربتی یا venereal disease research laboratory” برای تشخیص بیماری سیفلیس (syphilis) که جزء عفونت های منتقله از راه جنسی (STI یا sexually transmitted infection) می باشد، استفاده می شود. سیفلیس توسط باکتری ترپونما پالیدوم (Treponema pallidum) ایجاد می شود. نحوه …

Read More »

پروتئینوری (پروتئین در ادرار)

پروتئینوری (پروتئین در ادرار) ادرار افراد مبتلا به پروتئینوری (Proteinuria یا Protein in Urine) حاوی مقادیر غیر طبیعی پروتئین می باشد. این شرایط اغلب نشانه ی بیماری کلیوی هست. کلیه های سالم اجازه ی عبور مقادیر قابل توجه پروتئین به ادرار را نخواهند داد و آن ها را فیلتر می …

Read More »
error: Content is protected !!