محیط کشت مانیتول سالت آگار

محیط کشت مانیتول سالت آگار – ترکیبات، استفاده، ساخت و مشخصات کلنی ها آیا با محیط کشت مانیتول سالت آگار (MSA یا Mannitol Salt Agar) آشنایی دارید؟ و تا حالا از این محیط کشت در آزمایشگاه خود استفاده کرده اید ؟ در صورتی که از آن استفاده کردید ولی چرا …

ادامه مطلب »

محیط کشت مک کانکی

محیط کشت مک کانکی مک کانکی آگار – ترکیبات، اصول، استفاده و ساخت و مورفولوژی کلنی آگار مک کانکی (MacConkey agar یا MAC) اولین محیط کشت جامد افتراقی بود که توسط آلفرد تئودور مک کانکی (Alfred Theodore MacConkey) در قرن بیستم ساخته شد. آگار مک کانکی یک محیط کشت انتخابی …

ادامه مطلب »

تست خون مخفی در مدفوع و تست ایمونوشیمی مدفوع

تست خون مخفی در مدفوع و تست ایمونوشیمی مدفوع همچنین این تست با این نام ها نیز شناخته می شود : FOBT ، خون مخفی در مدفوع (Stool Occult Blood)، Hemoccult ، تست اسمیر گایاک (Guaiac Smear Test) ، gFOBT ، FOBT ایمونوشیمی ، FOBT ایمونواسی (Immunoassay)، iFOBT و FIT …

ادامه مطلب »

تست خون مخفی در مدفوع

تست خون مخفی در مدفوع : اصول، روش انجام و تفسیر نتایج تست خون مخفی در مدفوع (Fecal Occult Blood Test یا FOBT یا FOB یا OB) تست آزمایشگاهی بوده که برای بررسی نمونه ی مدفوع (stool or feces) برای خون مخفی و یا ترکیبات خونی که ممکن است در …

ادامه مطلب »

تست اوریک اسید

تست اوریک اسید همچنین این تست با این نام ها نیز شناخته می شود : اورات سرم (Serum Urate) و UA اما نام اصلی این آزمایش اوریک اسید (Uric Acid) می باشد. اوریک اسید همراه با شکستن پورین ها تولید می باشد. پورین ها ترکیبات دارای نیتروژنی بوده که در …

ادامه مطلب »
error: Content is protected !!