سلول های اپیتلیال در ادرار

سلول های اپیتلیال در ادرار سلول های اپیتلیال یا پوششی (Epithelial cells) سلول هایی هستند که در سطح قسمت های مختلف بدن وجود دارند مانند پوست، رگ های خونی، دستگاه ادراری و یا سلول های سطحی ارگان های بدن. این سلول ها به عنوان سدی میان داخل و خارج بدن …

Read More »

تست آنتی بادی IgM هلیکوباکتر پیلوری

تست آنتی بادی IgM هلیکوباکتر پیلوری اسامی مترادف این تست شامل : Anti-Campylobacter Antibodies, IgM و Anti-H pylori, IgM از تست آنتی بادی IgM هلیکوباکتر پیلوری برای تشخیص اولیه ی عفونت در بیماران مبتلا به بیماری های معده (gastric) و دئودنال (duodenal disease) استفاده می شود. آنتی بادی های در …

Read More »

تست آنتی بادی IgA هلیکوباکتر پیلوری

تست آنتی بادی IgA هلیکوباکتر پیلوری اسامی مترادف این تست شامل : آنتی بادی های ضد کمپیلوباکتر (Anti-Campylobacter Antibodies) و Anti-H pylori, IgA می باشند. هلیکوباکتر پیلوری (Helicobacter pylori) نوع شایعی از باکتری هاست که در دستگاه گوارش رشد کرده و تمایل به حمله به سلول های پوششی معده را …

Read More »

تست آنتی بادی IgG هلیکوباکتر پیلوری

تست آنتی بادی IgG هلیکوباکتر پیلوری اسامی مترادف این تست شامل : Anti-H pylori, IgG و آنتی بادی های ضد هلیکوباکتر پیلوری (Anti-Helicobacter pylori Antibodies) تعیین کیفی آنتی بادی های IgG برای هلیکوباکتر پیلوری (H.pylori) در سرم فرد بالغ دارای علائم عفونت هلیکوباکتر برای تشخیص عفونت ایجاد شده، انجام می …

Read More »

تفسیر آزمایش ادرار

تفسیر آزمایش ادرار آزمایش ادرار یا آنالیز ادرار یکی از تست های آزمایشگاهی بوده که برای یافتن مشکل موجود در بدن که می تواند از ادرار مشخص شود، درخواست می گردد. بسیاری از بیماری ها و اختلالات بر روی دفع مواد زائد و سم ها در بدن تأثیر می گذارند. …

Read More »
error: Content is protected !!